بندگی برای انسان در غیاب عقل و قرآن

بندگی برای انسان در غیاب عقل و قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن وپیامبر آمدند تا ما را از بندگی و بردگی رهایی بخشند اما چندی نگذشت که نشانه های بندگی وبردگی به تدریج آغاز شد همان بندگی که در تمام ملت ها به انواع گوناگون دیده می شود..انسان ها یکسان سازی می شوند تا در خدمت نهادهای آموزشی و رسانه باشند که این دو دو بازوی نهادهای قدرت وسرمایه داری هستند ، در واقع انسانی که باید از دین بهره می برد تا ازبندگی رهایی یابد دین را وسیله ی بردگی قرار داد ، درست چیزی شبیه دانشگاه و آکادمی افلاطون ، افلاطون آکادمی را تاسیس کرد و در آن شاید بیش از آن که دانایی بخشد می گفت که چه اندازه نادانیم اما دانشگاه ها که فرزند نامشروع همین آکادمی بودند با ادعای دانایی مردم را به بندگی و بردگی کشاندند..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.