الف لام میم

الف لام میم

هنر بین النهرین

اکنون می توان گفت همه اتفاق نظر دارند که تمدن بین النهرین قدیمی ترین تمدن شناخته شده ی بشری است. در واقع اگر اریحا و چتل هویوک دو شهر بسیار قدیمی را زیر مجموعه ی این تمدن بدانیم( که اولی در ۹۰۰۰ سال پیش ازمیلاد به عنواندهکده و ۸۰۰۰ سال …

فلسفه ی هنر و آسیب شناسی سینمای ایران

  چکیده* برای این که سینما را هنر بشماریم باید ابتدا مشخص کنیم که هنر چیست؟ و برای این که بدانیم چرا سینما ارزشمند است باید ملاک­های ارزشیابی هنرها را بشناسیم. ارزش هنر که به ساختار نوین ،هماهنگی وارتباط با زمان ومکان خاص خودش وابسته است از طرف دیگر باید …

مثنوی

بی هیچ نور و خور و ستاره به شب زدم دست از طلب کشیدم و پا در طرب زدم می خواستم تمام تو را خویشتن کنم هر غصه را تنن تنن تن تنن کنم از هر سوال بگذرم و هر جواب هم از هر ثواب فکر اگر ناصواب هم از …

دشنه در دیس هنرهای زیبا ۱ ( پردیس هنرهای زیبا در انتظار نظریه ی غربی جدید ایستاده است؟)

بیدلی در همه احوال خدا با او یود او نمی دیدش واز دور خدایا می کرد   وقتی وارد رشته ی معماری شدم تا زمان فارغ التحصیلی چه به دوستانی که همکلاسیم بودند و چه باقی می گفتم دانشجویان معماری در دانشگاه جز به عنوان جنایت کاران معماری ایران پرورش …

معرفی صفحه ویژه نقد دانشگاه

نه سگ دامن کاروانی درید که دهقان نادان که سگ پرورید “سعدی”   آن چه به سرعت نزول تمدن انسانی کمک کرد و انسان را به جنس گسترده تر از خودش یعنی حیوان نزدیک تر کرد ،دانشگاه بود. چرا که محیطی فراهم آمد تا با رقابتی که هیچ نشانی از …

چهارپاره، من نبودم…

من نبودم توهم نبودی که روزهای نبودنت من شد بعد هستی زمان شد و دنیا شوق غصه نبودن شد   با شب و ستاره ها تنها نقره دیدم که داغ دستم بود بی تو شبها که در تو می رفتند موج هم مرکز شکستم بود   در من آن روزها …

ارسطو و تاریخ فلسفه در بند مشکل غیر فلسفی افلاطون

ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه اش وقتی می خواهد افلاطون را نیز همچون فیلسوفان پیشین به بوته ی نقد بگذارد به مشکل جدایی یا خوریسموس اشاره می کند و این که افلاطون رابطه ی دو عالم را بر اساس بهره وری تبیین کرده است. او می گوید : «فیثاغوریان گفته بودند …

بعد ازظهر روی یک تپه،ادنا وینسنت میلی

من شعف ناکترین خواهم بود در زیر خورشید صدها گل را لمس خواهم کرد و یکی هم نخواهم چید   می نگرم به صخره ها و ابرها با چشم هایی آرام نگاه کن به باد خم می کند علف ها را و علف ها برمی خیزند   و وقتی که …