قسمت هشتاد و چهارم- قصه سؤال کردن عایشه رضی الله عنها از مصطفی علیه السلام که امروز باران بارید چون تو سوی گورستان رفتی جامه های تو چون تر نیست

بسم الله الرحمن الرحیم در درون دوستان و اولیا باغ و بوستانی است که به کوری چشم منکران نشانه محبوب است و آفرینش تازه هر زمان

(بخش دوم)قسمت هشتاد و سوم- در بیان این حدیث که اِنَّ لِرَبِّکُمْ فی اَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٍ اَلا فَتَعَرَّ ضوا لَها

بسم الله الرحمن الرحیم در این گفتار می آید که نسبت به خدا هیچ خطایی معنا ندارد…

(بخش دوم)قسمت هشتاد و سوم- در بیان این حدیث که اِنَّ لِرَبِّکُمْ فی اَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٍ اَلا فَتَعَرَّ ضوا لَها

بسم الله الرحمن الرحیم هیچ خطا و شری نسبت به خدا معنا ندارد..

قسمت هشتاد و دوم- در بیان این حدیث که اِنَّ لِرَبِّکُمْ فی اَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٍ اَلا فَتَعَرَّ ضوا لَها

بسم الله الرحمن الرحیم/ نسیمی از سوی پروردگار در ایام روزگار ما مدام می آید باید به گوش باشیم تا آن که از آن جان یابیم و زنده شویم …

بندگی برای انسان در غیاب عقل و قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن وپیامبر آمدند تا ما را از بندگی و بردگی رهایی بخشند اما چندی نگذشت که نشانه های بندگی وبردگی به تدریج آغاز شد همان بندگی که در تمام ملت ها به انواع گوناگون دیده می شود..انسان ها یکسان سازی می شوند تا در خدمت نهادهای …

قرآن: معجزه ای که از یادش بردیم، کتابی که فراموشش کردیم

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کلام خداست واین جمله به معنای حقیقی آن دریافته نمی شود و قرآن قرن هاست که در سایه سخن انسان گم شده است خدایی که در کتاب خویش می گوید گمان وظن انسان را ذره ای از یقین بی نیاز نمی کند چگونه ممکن است …