گفتار ۶۶- حکایتی از اسرارنامه شیخ عطار نیشابوری (مقدمه حکایت طوطی و بازرگان مثنوی)

بسم اللّه الرحمن الرحیم / در این گفتار حکایتی از اسرارنامه شیخ عطار می آید که بسیار مشابه حکایت مثنوی معنوی است و به عنوان مقدمه حکایت مولانا خوانده می شود..

گفتار ۶۵ – در معنی آنک مَنْ اَرادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللّهِ فَلْيَجْلِسْ مَعَ اَهلِ التَّصَوُّفِ+ بخشی از تمهیدات عین القضات همدانی

بسم اللّه الرحمن الرحیم / رسول روم پس از دیدار با خلیفه از خود بی خود شده و رسالت و پیام را فراموش می کند..در ارتباط با فضای این بخش در ادامه گفتار به بخشی از تمهیدات عین القضات همدانی می پردازیم..

گفتار ۶۴ – تفسير وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ + سؤال کردن رسول از عُمَر رضي اللّه عنه از سبب ابتلای ارواح با آب و گل اجساد

بسم اللّه الرحمن الرحیم / مولانا در ادامه ی شرح افکار اشعری خویش، به تفسیر بخشی از آیه ۴ سوره مبارکه حدید(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ) می پردازد و بعد از آن پرسش دیگری که رسول روم با خلیفه مسلمین در میان می گذارد و پاسخ خلیفه را بیان می …

گفتار ۶۳ – اضافتْ کردنِ آدمْ آن زلَّت را به خويشتن که ربَّنا ظَلَمْنا و اِضافتْ كردنِ ابليسْ گناهِ خود را به خدا که بِما اَغْوَيْتَني

بسم اللّه الرحمن الرحیم / مولانا در این بخش به شرح عقیده اشعری خویش می پردازد که خالق افعال خداست و باز به مسئله جبر و اختیار نگاهی می اندازد…

گفتار ۶۱ – سلام کردنِ رسولِ رومْ امیر المؤمنین را رضی اللّه عنه

بسم اللّه الرحمن الرحیم / خلیفه چون رسول روم را ترسان می بیند ایمنش کرده و سخن هایی دقیق با او در میان می آورد…

گفتار ۶۰ – یافتنِ رسولِ روم امیرالمؤمنین عُمَر رضي اللّه عنه خفته در زيرِ نخل

بسم اللّه الرحمن الرحیم / فرستاده قیصر روم خلیفه را می بیند و هیبت و ترس او را فرا می گیرد در عین حال که مهر و رحمت و یا حالی خوش در جانش جای می گیرد…

گفتار ۵۹ – آمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین رضي اللّه عنه و دیدن او کرامات عمر رضی اللّه عنه

بسم اللّه الرحمن الرحیم / فرستاده قیصر روم به دیدار خلیفه دوم می آید و از مردم می پرسد که قصر عمر کجاست؟…