الف لام میم

الف لام میم

گفتار ۷- مثنوی معنوی – دفتر اول – بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند

بسم الله الرحمن الرحیم / پس از توضیحات مولانا درباره ادب و شرح دیدار پادشاه و حکیم… او توضیح می دهد که پادشاه مهمان خود را بر بالین بیمار برده و حکیم به بررسی حال کنیز می پردازد… ماجرا به گونه ای ادامه می یابد که یاد شمس تبریزی معشوق …

گفتار ۶ – مثنوی معنوی- دفتر اول – از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب

بسم الله الرحمن الرحیم / این اپیزود در بر دارنده ی دو عنوان :  ” از خداوند ولی التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حال ها و بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی” و همچنین ” ملاقات پادشاه با آن طبیب الهی که در خوابش بشارت داده بودند …

گفتار ۵ – مثنوی معنوی – دفتر اول- ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا

بسم الله الرحمن الرحیم /ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا و در خواب دیدن شاه ولی را– پادشاه تا ناتوانی طبیبان را می بیند پابرهنه به سوی مسجد می دود و در ناله و زاری از خدا می خواهد تا …

گفتار ۴- مثنوی معنوی- دفتر اول – حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را

بسم الله الرحمن الرحیم / آغاز داستان سرایی مولانا با این حکایت است و در این حکایت  پادشاه بر کنیزی عاشق شده و در آن هنگام کنیز بیمار می شود ، طبیبان مغرور سودای درمان کنیز را دارند که چون انشاء الله نمی گویند خدا آن ها را مجازات می …

گفتار ۳- مثنوی معنوی- دفتر اول – بیت ۱۹ تا ۳۵

بسم الله الرحمن الرحیم/ در این اپیزود  بیت هایی را از نظر می گذرانیم که پلی است میان نی نامه و آغاز داستان های مولانا … در این ابیات مولانا به نکوهش حرص می پردازد و راه رهایی از رنج و خواست را به ما معرفی می کند … بند …

گفتار ۲- مثنوی معنوی- دفتر اول- نی نامه بیت ۱ تا ۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم / هستند کسانی که معتقدند تمامی مثنوی شرحی بر این ۱۸ بیت است/ گویا مولانا پیش از آن که حسام الدین چلپی درخواست سرودن مثنوی را به او دهد این ابیات را سروده بوده است…

گفتار۱- مثنوی معنوی -دفتر اول- مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم / در اکثر قریب به اتفاق شرح های مثنوی معنوی، مقدمه این کتاب نادیده گرفته می شود در حالی که در این مقدمه است که مولانا می گوید کتابش درباره ی چیست برای کیست و به پیشنهاد چه کسی نوشته شده، در نتیجه شاید مهم ترین …

آیا حمله مسلمانان ویرانگر بود ؟

مسلما برای یک معتقد مسلمان بی احترامی نسبت به ملل مورد هجوم خلاف سنت محمد بن عبدالله صلوات الله علیه است چرا که توصیه های پیامبر اسلام به احترام به اجساد کشته شدگان و رفتار ایشان با مشرکانی که سر جنگ نداشتند این نظر را تایید می کند که پیروان …