پیرویِ شریعت در مردانِ طریقت (بازنشر، حاشیه قسمت صدو یکم مثنوی)

آیا عارفان بزرگ پیرو شریعت محمد علیه الصلاة و السلام بودند؟

یاوه گویی منکران کرامات اولیا ( بررسی دو کرامت از ابراهیم ادهم رض)

بسم الله الرحمن الرحيم یاوه گویی منکران کرامات اولیا ( بررسی دو کرامت از ابراهیم ادهم رض) می‌توان کسانی را که کرامات اولیای خدا را انکار می‌کنند در چند دسته جای داد. اول دسته‌ای که چشمشان به دهان کسانی چون آقای شفیعی کدکنی و مستشرقانی باشد که از آن‌ها بتوانند …

پیروی شریعت در مردان طریقت

بسم الله الرحمن الرحیم پیروی شریعت در مردان طریقت در سالیان اخیر به پیرویِ ظهورِ به ظاهر اندیشه هایی، که از بدنه ی اصلی دین فاصله داشت ،  در میان مردم گریزان از دین و یا دستکم گریزان از شریعت كه به هر دلیلی به سمت مطالعه ی آثار عرفانی …

بندهایی درباره حافظ لاابالی

بسم الله الرحمن الرحیم حافظ را از قرآن وروح و آموزه های قرآن دور کردن بسیار دشوارتر است از آن که نشان دهیم او کسیست که خلقش به قرآن نزدیک است، بی شک درباره ی حافظی که در مکان وزمان خاصی زیسته نمی توان سخن گفت وبه حکم رد پژوهش …