گفتار ۷۴- شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و‌ نوحه خواجه بر وی

گفتار ۷۴- شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و‌ نوحه خواجه بر وی

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ بازرگان ماجرایی که در هندوستان اتفاق افتاد را برای طوطی محبوس خویش بازگو کرد و در این گفتار می بینیم پس از شنیدن طوطی چه اتفاقی می افتد..‌در این میان مولانا با ارتباط دادن طوطی با جان و روح انسان و سخن گفتن از رنجی که خداوند باریتعالی در قرآن کریم از آن گفته است و حرف زدن درباره غیرت خداوند بزرگ رنگ دیگری به حکایت می بخشد ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.