تبلیغ ربا در رسانه ملی و نقد حافظ بر شیخ و واعظ

بسم الله الرحمن الرحیم در این هفته ها شاید  بازی فوتبالی را تماشا کرده باشید که ممکن بود احیانا دل به برد تیمی متفاوت چون مغرب بسته باشید که پس از برد در هماهنگی زیبایی سجده ی شکر بر زمین می گذارند و دلخوش باشید به پرچم کشوری چون فلسطین …

پیروی شریعت در مردان طریقت

بسم الله الرحمن الرحیم پیروی شریعت در مردان طریقت در سالیان اخیر به پیرویِ ظهورِ به ظاهر اندیشه هایی، که از بدنه ی اصلی دین فاصله داشت ،  در میان مردم گریزان از دین و یا دستکم گریزان از شریعت كه به هر دلیلی به سمت مطالعه ی آثار عرفانی …

بندهایی درباره حافظ لاابالی

بسم الله الرحمن الرحیم حافظ را از قرآن وروح و آموزه های قرآن دور کردن بسیار دشوارتر است از آن که نشان دهیم او کسیست که خلقش به قرآن نزدیک است، بی شک درباره ی حافظی که در مکان وزمان خاصی زیسته نمی توان سخن گفت وبه حکم رد پژوهش …

هماهنگی به عنوان نخستین ملاک ارزشیابی هنری وشعر حافظ( بخش دوم)

در بخش نخست این مطلب۱ ، دیدیم که افلاطون با زیر سوال بردن تناسب به عنوان ملاک زیبایی حقیقی به وسیله ی این استدلال که تناسب ممکن است یک چیز را زیباتر از آن چه هست نشان دهد سعی کرد که آن را از ویژگی های زیبایی به شمار نیاورد …

هماهنگی به عنوان نخستین ملاک ارزشیابی هنری وشعر حافظ( بخش اول)

ارسطو برای اولین بار در کتاب بوطیقای خود دلیلی را نظام بندی می کند که بر اساس آن ما می بایست در اثر هنری شاهد هماهنگی باشیم، اما چون بیشتر بحث های فلسفی دیگر این بحث نیز در واقع از رابطه ی اجزا با کل نشات می گیرد که در …