الف لام میم

مثنوی معنوی (الف لام میم)

 

بسم الله الرحمن الرحیم / این پادکست سعی دارد که پرتو تازه ای بر مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی (رومی) بیندازد و در برخی موارد که شرح های موجود درمانده اند با توسل به تفکر فلسفی-عرفانی تا اندازه ی ممکن گره ها را بگشاید

شما می توانید این پادکست را از پخش کننده ابتدای نوشته و یا سمت راست سایت(در نسخه کامپیوتر) بشنوید-

یا می توانید در برنامه ها وسایت های زیر نیز این پادکست را بشنوید:

مثنوی معنوی (الف لام میم) در انکر

مثنوی معنوی (الف لام میم) در پادبین

مثنوی معنوی (الف لام میم) در اسپوتیفای

مثنوی معنوی (الف لام میم) در گوگل پادکست

مثنوی معنوی (الف لام میم) در بریکر

مثنوی معنوی (الف لام میم) در کست باکس

مثنوی معنوی (الف لام میم) در پاکت کست

مثنوی معنوی (الف لام میم) در رادیو پابلیک

مثنوی معنوی (الف لام میم) در تهران پادکست

مثنوی معنوی (الف لام میم) در ناملیک