دانشگاه بازوی سرمایه داری :  نهادی در برابر اندیشه آزاد

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه بازوی سرمایه داری :  نهادی در برابر اندیشه آزاد روزی که دانشگاه ینا از اسپینوزا خواست که تا در این دانشگاه به تدریس مشغول شود ، این فیلسوف شریف برای آنکه آزادیش به خطر نیفتد ترجیح داد که با تراشیدن عدسی عینک زندگی بگذراند اما …

نشانه هاي راه (۱) / سید قطب

بسم الله الرحمن الرحيم فيلسوفان مكتب فرانكفورت و پیش از آن ها نیچه از نمونه هایی هستند که به نقد غرب در دل خویش پرداختند شاید دانستند که چگونه انسان چون ماشین یا گله عمل می کند اگر به عقل و آگاهی خویش دست نیابد و نپرسد که واقعا ارزش …

اسلام آمریکایی ، سید قطب ۱۹۵۲

بسم الله الرحمن الرحیم اسلام آمریکایی ، ۱۹۵۲ شهید سید قطب “عبدالله عزام می گوید که یکی از  برادران برایم گفت مقرر کرده بودند که در مراسم اعدام یکی از علما حاضر باشد که شهادتین را بر محکوم بخواند ، هنگامی که سید داشت گام آخرش را به سوی طناب …

سرمایه داری (بندهای ۱ تا ۲۱)

بسم الله الرحمن الرحیم / می بایست در منظورم از سرمایه داری توضیح بیشتری دهم تا تفاوت و شباهت آن با مقصود اقتصاد دانان و جامعه شناسان و مابقی کسانی که از این مفهوم استفاده می کنند معلوم گردد. مارکس نظام سرمایه داری را بر “کالا” مستقر می کند کالایی …

فلسفه ناب انگلیسی – دانشگاه ناب ایرانی

  فلسفه بهترین رشته برای کسانی است که می خواهند خود را ستایش و دیگران را نکوهش کنند(همان هایی که بودا آن ها را جدای از راه حقیقی می داند) ، چرا که بهترین راه برای فریب مردمان با استفاده از جهل مستدل به گفته ی خاقانی همین رشته ی …

دشنه در دیس هنرهای زیبا ۱ ( پردیس هنرهای زیبا در انتظار نظریه ی غربی جدید ایستاده است؟)

بیدلی در همه احوال خدا با او یود او نمی دیدش واز دور خدایا می کرد   وقتی وارد رشته ی معماری شدم تا زمان فارغ التحصیلی چه به دوستانی که همکلاسیم بودند و چه باقی می گفتم دانشجویان معماری در دانشگاه جز به عنوان جنایت کاران معماری ایران پرورش …

معرفی صفحه ویژه نقد دانشگاه

نه سگ دامن کاروانی درید که دهقان نادان که سگ پرورید “سعدی”   آن چه به سرعت نزول تمدن انسانی کمک کرد و انسان را به جنس گسترده تر از خودش یعنی حیوان نزدیک تر کرد ،دانشگاه بود. چرا که محیطی فراهم آمد تا با رقابتی که هیچ نشانی از …